سخت است درجوانی دل از جهان بریدن

چشم انتظار مهدی درقبر آرمیدن

من بنده حسینم نامم جوادذاکر( ابجد این مصرع با سال رحلت سید هم عدد است.1385)

زیباست حال فقدان با ابجد آوریدن

گفتم برات بمیرم، مُردم که زنده گشتم

این است کام شیرین از دام دل رهیدن

همسایه رسولم (رسول تُرک) آن عاشق حسینی

گفتن خوش است درمن، از شَه براوشنیدن

درباغ آرزو ها یک آرزو به دل ماند

با محنت رقیه درخارها دویدن

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 آذر 1388    | توسط: S H    |    نظرات()